Tillsammans är ledordet när handeln ska utvecklas

Hur kan Torsås kommuns handel och service utvecklas? Och vad saknas, samt finns, när det gäller att tillgodose olika målgruppers behov? Det var två huvudpunkter när kommunen bjöd in till en inspirationskväll.
Torsås kommun • Publicerad 2 april 2023
Foto: Lina Watanen