Ko på vägen på väg 939

Ko har kommit upp på vägen och påverkar trafiken i båda riktningarna på väg 939 mellan Bårby och Alby, uppger Trafikverket.
Publicerad 1 juli 2022