Ko på vägen på väg 136

Ko har kommit upp på vägen och påverkar trafiken i båda riktningarna på väg 136 mellan Ormöga och Stacketorp, uppger Trafikverket.
Publicerad 15 juli 2022