Fordon stillastående på väg 520

Trafiken i båda riktningarna på väg 520 mellan Tvärskog och trafikplats Ljungbyholm påverkas av ett stillastående fordon, uppger Trafikverket.
Publicerad 9 juni 2022