Kultur

Årets Sydosten förenar hela bild- och formområdet

– Kvalitén och det som är spännande med den här typen av salong är hög variation, olika uttryck och olika material. Verk som kommer från olika kontext, av utövare som är olika långt i sin karriär. Det blir varierat, brokigt och man får möjlighet att bli lite överraskad.
Kalmar • Publicerad 20 oktober 2022
Foto: Lina Watanen