Innovativ sanering rensar Glasriket på farliga gifter

Tusentals och åter tusentals är de ton glasmassor som finns i marker runt om i Glasriket. En del sondglas, fritt från tungmetallar, men också en stor mängd innehållande bly och arsenik. Med projektet Innovativ sanering är det just det innovativa som ska rädda, sanera och se till att oanvändbar mark i Glasriket kan få nytt liv.
Boda • Publicerad 11 december 2022
Foto: Lina Watanen