Annons
Debatt
Centerkrönika

Vill se mer fokus på framtida rekrytering och kompetensförsörjning

Publicerad 1 februari 2024
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vid senaste kommunfullmäktige i Nybro besvarade vi från majoriteten (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) två motioner om förslag på språktest vid anställning i Nybro kommun. Det var blå unionen (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) som motionerade om att det införs språktest för anställning inom Nybro kommun, samt Sverigedemokraterna, som motionerade om att införa ett test i det svenska språket i samband med anställning inom omsorgen och barnomsorgen.

Tillräckligt goda språkkunskaper är viktigt av olika skäl. Det krävs för att kunna ta till sig information, instruktioner för arbetsuppgifter och arbetsmiljö, föra en dialog med kollegor och inte minst förstå och göra sig förstådd i relation till den man är till för, kunder, elever, barn, anhöriga etcetera. Kommunens verksamheter tillgodoser redan idag det behovet vid nyanställning genom att språket undersöks i samband med intervju, ansökan och formella kvalifikationer, såsom betyg från grundskola, gymnasieskola, SFI och så vidare.

Annons

Att erbjuda stöd till den medarbetare som behöver utveckla sig för att klara grundkraven i sitt arbete är alltid viktigt, så även om bristen är språklig. Via Omställningsfonden har kommunen under hösten 2023 sökt och fått beviljat 160 000 kronor för en tvåårig insats i yrkessvenska för medarbetare inom äldreomsorg, lokalvård samt funktionsstöd. Denna syftar förstås till att öka möjligheten för medarbetaren att klara av sin anställning och sina arbetsuppgifter. Bara för att en person skulle klara språktestet är det inte säkert att han eller hon klarar de övriga kraven ute i verksamheten. Att avgöra personens lämplighet för arbetet som helhet görs bäst av en rekryterande chef, inte av ett test som beslutats av kommunfullmäktige.

Jag tror inte heller att man får bukt med problemet genom språktest, däremot riskerar det att bli administrativt krävande. Ska alla som anställs genomgå språktest som blå Unionen föreslår blir det en stor omfattande apparat då kommunen hanterar cirka 300 anställningar/månad. Här borde även blå unionen inse orimligheten i sitt förslag. Bland de internationella studier som föreligger, är det ingen som visar att språktest främjar språkinlärning och integration. Däremot visar flera studier att den tydligaste konsekvensen av språktest stänger dörren för människor som önskar att bli integrerade medborgare. Detta skapar en känsla av exkludering. Konsekvenserna av språktest för integrering på arbetsmarknaden kan därför leda till motsatsen. En viktig aspekt är att dessa människor ofta inte kan resa tillbaka till det land de flydde från. De bor i sitt nya hemland, men är hindrade från att bli fullvärdiga invånare. Redan idag är det brist på den kompetens kommunen efterfrågar och prognosen säger att rekryteringsläget blir ännu svårare i framtiden.

Jag skulle önska att Sverigedemokraterna och blå unionen tillsammans med Tidöregeringen fokuserade på hur vi ska klara framtida rekrytering och kompetensförsörjning inom kommuner och regioner. Hur vi på bästa sätt får en bra integration via arbete i stället för att bedriva en hetsjakt på människor som vi behöver för att klara vårt framtida uppdrag.

Krönika av: Christina Davidson (C), lommunstyrelsens 1.e vice ordförande, Nybro kommun

Annons
Annons
Annons
Annons