Annons
Debatt
Centerkrönika

"Vi behöver nyttja hållbara transporter i allt större utsträckning"

Publicerad 11 januari 2024
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På det nya året svämmade de sociala medierna över av bilder på diesel- och bensinpriser. Stolt poserade finansministern vid en bensinpump och log brett. Men vad är det som är så roligt egentligen? Det är klart att hushåll och företag är pressade av höga kostnader och många behöver lättnader för att klara vardagsekonomin, men det finns sätt att hantera det hela utan att krascha miljömålen och våra klimatambitioner. Regeringens beslut, under stark påverkan av Sverigedemokraterna, innebär fyra miljoner ton ökade utsläpp, varje år. En ökning av fyra miljoner liter fossil diesel - om dagen. Det är ansenliga mängder och får en stor påverkan på klimatet.

Sverige som alltid har legat långt fram i miljö- och klimatarbetet, halkar nu efter rejält på ett område där utmaningarna är som störst. Vi har som land också tjänat väl av omställningen som driver innovation och företagande. Nu riskerar vi ett rejält bakslag. De företag som velat satsa stort på nya fabriker för biodrivmedel backar med sina investeringar. Omställningen till eldrift har också bromsats, inte minst på grund av att regeringen har plockat bort miljöbonusen. Inte minst regeringspartierna tycker ofta de är innovations- och företagsvänliga. Jag tycker tvärtom, de har smittats av Sverigedemokraternas konservatism och skepsis om att marknaden är en del av lösningen.

Annons

Förutom att det är just inom transportsektorn som utmaningen är som störst vad gäller att minska våra utsläpp, så finns det sedan (minst) ett par år tillbaks även en säkerhetspolitisk dimension. Fossila bränslen i form av bensin och diesel gör oss väldigt beroende av omvärlden. Och omvärlden är väldigt svajig just nu. Kriget i Ukraina pressar redan världsmarknaden och en eskalering av krisen i Mellanöstern kan snabbt påverka priserna på ett fat olja. Nej, då känns det bättre att kunna producera vår energi på hemmaplan, så som vi gör med vår elenergi.

Hur ska vi då göra för att lösa denna ekvation? Först och främst behöver vi tänka till hur vi transporterar oss. I slutet av januari ska kommunfullmäktige i Kalmar anta en ny mobilitetsstrategi. Den utgår från tre aspekter: hälsofrämjande, yteffektivitet och resurseffektivitet. Det handlar helt enkelt om att vi behöver nyttja hållbara transporter i allt större utsträckning, det vill säga gå, cykla och åka buss. Det gör det möjligt för dem som verkligen behöver bilen att kunna använda den.

För alla de som då behöver bilen så finns det lösningar för att göra resandet ekonomiskt hållbart och samtidigt klimatvänligt. Centerpartiet har lanserat flera förslag som innebär lägre kostnader samtidigt som miljönyttan bibehålls. Vi vill också se miljöbonus för bilar, lastbilar och traktorer som inte drivs på fossila bränslen. El är ju faktiskt ett förträffligt drivmedel. Det är billigt och finns i varje hem och hus. Samtidigt behöver vi andra alternativ, som exempelvis biogas och andra biodrivmedel. En elektrifierad fordonsflotta kommer att ta tid att nå även om det fram till nu gått förhållandevis snabbt. Och alla fordon kommer inte gå på el. Biodrivmedel kommer att vara en väldigt viktig del i att nå våra klimatmål, inte minst inom livsmedelsproduktion och åkerinäring. Nu har denna omställning stannat av, det kommer tyvärr dröja innan vi kan tanka helt och hållet svenskt.

Krönika av: Erik Ciardi (C)
Kommunalråd Kalmar kommun

Annons
Annons
Annons
Annons