Annons
Debatt
Centerkrönika

Vård- och omsorgspersonal måste ha rätt kompetens

Publicerad 30 maj 2022
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I slutet på 1980-talet var jag sjukhemsföreståndare i Mörbylånga. På den tiden var det landstinget som ansvarade för en stor del av äldreomsorgen. Redan då var frågan om att se till att personalen hade tillräcklig kompetens för arbetet en viktig fråga. Landstinget vidareutbildade då alla sjukhemmets tio sjukvårdsbiträden till undersköterskor. Sjukhemmet anställde också fler sjuksköterskor. När jag nu tänker tillbaka på hela mitt yrkesliv inom vård och omsorg så ser jag att frågan om att rekrytera personal med rätt kompetens har varit, och är, ett ständigt återkommande problem. Personalen är vårdens viktigaste resurs och rätt kompetens är en förutsättning för god patientsäkerhet och god kvalité inom äldreomsorgen.

Vi har nu haft en pandemi som har påverkat oss alla negativt och de allvarligaste problemen har framförallt drabbat våra äldre. Ibland har personer avlidit av coronasjukdomen. Kritik har framförts av coronakommissionen som är tydlig med sin kritik när det gäller den allt för låga kompetensen inom äldreomsorgen och kommunernas svårigheter att anställa personal med rätt kompetens.

Annons

Förbättringar av kvalitén genomförs nu och flera utbildningssatsningar har påbörjats för att utbilda fler undersköterskor. Samtidigt är jag orolig för att politiken inte gör tillräckligt åt själva grundproblemen. Vård- och omsorgsyrkena måste uppvärderas. Vi måste erbjuda löner som ligger i nivå med näringslivet i övrigt. Varför har inte undersköterskor samma lön som en metallarbetare. Det finns en tradition som säger att först ska industrin exempelvis metallindustrin göra upp om lönerna, och först därefter ska den offentliga sektorn löneförhandla. Och då bör lönehöjningen inte var högre än var industriarbetaren får. Hur ska vi då kunna klara att få jämställda löner mellan män och kvinnor i detta system?

Lönen är bara en del av problemet. Arbetsmiljön inom vård och omsorg måste bli bättre. Varför är sjukskrivningstalen dubbelt så höga för kvinnor som för män? Det finns många bra arbetsplatser inom vård och omsorg men vi måste höja lägstanivån på de arbetsplatser som har problem.

Svårigheterna att rekrytera personal med rätt kompetens till vård och omsorg är i dag stora. Många av de invandare/flyktingar som kommit till Sverige väljer att jobba inom vård och omsorg. En fjärdedel av alla som jobbar inom vård och omsorg är födda utomlands. Vad bra att ni valt ett av dessa viktiga yrken. Det är naturligtvis viktigt att den som jobbar med vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska språket. I Kalmar kommuns äldreomsorg finns språkombud som hjälper till. I Nybro kommun ser man till att alla semestervikarie får en bra introduktion för att klara jobbet så bra som möjligt. Många semestervikarier saknar vårdutbildning eller erfarenhet av vård och omsorgsarbete.

Det pågår en omställning till mer nära vård. Det innebär att du kan får mer av vården på din hälsocentral och mer hemsjukvård. Möjligheterna att du får en fast läkare ökar också. En förutsättning för att det ska fungera bra är att vård- och omsorgspersonal har rätt kompetens.

Centerpartiet vill se:

• Att alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen senast 2030 har undersköterskeutbildning.

• En tredubbling av bidragen till karriärtjänster i sjukvård och äldreomsorgen. Satsningen ska också gälla undersköterskor.

• Att Socialstyrelsen undersöker om det behövs en miniminivå av fortbildning för de olika legitimationsyrkena och reglerade yrkestitlar

Väljer du att rösta på Centerpartiet i höst så kan du vara säker på att sjukvården och äldreomsorgen kommer att fortsätta utvecklas.

Krönika av: Bengt Thörnblad, ledamot, regionfullmäktige i Kalmar län (C)

Annons
Annons
Annons
Annons