Annons
Debatt
Centerkrönika

Utmaningar och möjligheter för medborgarnas bästa

Publicerad 2 december 2022
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi går nu in i en ny mandatperiod. En period där Centerpartiet har som mål att vara med och utveckla länet, hälso- och sjukvården och bidra till lösningar för våra medborgares bästa. I detta arbete saknas inte utmaningar. En tid där vi också har krig i vårt närområde. Ett fruktansvärt krig som drabbar civila i Ukraina och förstör både hem och infrastruktur. Med en påverkan både nu och framåt.

Regionen har en välskött ekonomi men utifrån både vikande skatteintäkter, en hög inflation och nytt pensionsavtal så blir de kommande åren svåra. Till detta kommer minskade andel generella stadsbidrag från en regering som annars gärna vill berätta att de vill styra över länen mer.

Annons

Men trots ett läge som inte är gynnsamt är det nog så viktigt att fortsätta jobbet. Den gröna omställningen behöver öka och trots en regering som är beredd att sänka målsättningen kring klimatet måste vårt regionala arbete fortsätter. Om inte vi ska göra det, vem ska då göra det? Vi ser hur klimatförändringarna påverkar vårt län med torka och lågt grundvatten. I en tid när livsmedelsproduktionen behöver öka. De gröna näringarna är aktiva i arbetet och här ligger det offentliga efter i sina ambitioner av aktivitet. Den gröna omställningen bidrar till fler jobb, energi och mindre sårbarhet vilket är viktiga vinster.

Människor lever allt längre vilket är fantastiskt! Men det gör att demografin kommer innebära att allt färre i arbetsför ålder ska försörja en äldre grupp som är allt större. Det kräver en omställning och det är en av orsakerna till arbetet med Nära vård. Det är givetvis inte hela anledningen, en nära vård ger också en ett möte närmre den enskilde. I denna resa kommer digitalisering och fler e-hälsoinsatser att behövas. Det är i denna resa ett näringsliv kan bidra till välfärdens uppdrag genom innovativa lösningar. Att Kalmar län blir en av motorerna i Sveriges resa för mer E-hälsa ger både jobb och företagande. Det är därför detta arbete ihop med framförallt Linneuniversitet är en viktig satsning både i prioritering och investering.

Ibland får jag frågan om regionens ansvar som både innehåller hälso- och sjukvård och regional utveckling. Men mycket hänger ihop! Jobbet kring E-hälsa är ett utmärkt exempel på detta.

Krönika av: Karin Helmersson, regionråd (C)

Annons
Annons
Annons
Annons