Annons
Debatt
Centerkrönika

Sverige - Europas gröna turbin

Publicerad 19 juli 2023
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Hela Europa skriker efter mer fossilfri el och det är hos oss på landsbygden och i de mindre kommunerna som den kan produceras. Vi kan se det som ett hot eller en möjlighet.

De allra flesta europeiska länder ser ett trängande behov av att komma bort från beroendet av olja, naturgas och kol. Dels för att minska utsläppen av koldioxid men också för att minska sitt beroende av leveranser från diverse stater med, milt sagt, tveksamma styrelseskick. Kanske är det bättre att skrämma den svenska örnen än att förlita sig på den ryska björnen, skrev jag själv i ett debattinlägg om en vindkraftspark som blivit nekad tillstånd på grund av ett örnbo 2010. Jag tycker själv att det var lite framsynt och får bita mig hårt i tungan för att inte säga "vad var det jag sa!".

Annons

När nu så många vill köpa fossilfri el, helst producerad inom Europas gränser, så borde det innebära en fantastisk möjlighet för den som kan producera den. Tillgången är idag betydligt mindre än efterfrågan och priset följer de marknadsekonomiska grundprinciperna. Den som fortfarande tvivlar kan ju fundera på hur oljefyndigheter har påverkat de oljeproducerande ländernas ekonomi de senaste hundra åren.

Sverige är ett land med fantastiska möjligheter att producera stora mängder fossilfri el, framförallt från sol, vind och vatten. Den svenska vattenkraften är idag vår viktigaste källa för elproduktion och är dessutom väldigt svår att konkurrera med när det gäller låga produktionskostnader. Dessutom är den till stor del reglerbar. Vi har bra vindläge i stora delar av landet och stora ytor som lämpar sig för vindkraft, både på land och längs med våra kuster. Elen från solceller är fortfarande en ganska liten del av vår totala elproduktion men växer med rasande fart. Under 2022 installerades lika mycket nya solceller som det fanns totalt innan dess och utbyggnadstakten verkar fortsätta att öka under 2023. Solelen är ett bra komplement till vindkraften eftersom de producerar mest vid olika tidpunkter. Vindkraften producerar mest under vinterhalvåret och solen lyser ju mest på sommaren.

Tyvärr handlar politiken och debatten idag mest om nackdelarna med olika energikällor och väldigt lite om de uppenbara fördelarna och möjligheterna. Den borde istället handla om hur vi på bästa sätt ska ta tillvara på våra fantastiska naturtillgångar. Det är oftast i de lite mer glesbebyggda delarna av landet som möjligheten att producera mer el är störst och det är även där vi påverkas av produktionen. Därför är det rimligt att en större del av inkomsten från elproduktionen hamnar lokalt och regionalt. I både Norge och Finland innebär etableringen av ett vindkraftverk flera hundra tusen per år till lokalsamhället. En vindkraftspark bidrar alltså med flera miljoner. Det ger fler lärare i skolorna och undersköterskor inom vården. Kanske till och med till ett lokalt badhus eller någon ny idrottsanläggning. Det tror jag är vad som behövs för att vi ska kunna ta tillvara den fantastiska möjlighet som ligger i att bli Europas gröna turbin. När det blåser kan man välja att bygga vindskydd men jag bygger hellre väderkvarnar.

Krönika av: Anders Johansson, kommunalråd Mönsterås (C)

Annons
Annons
Annons
Annons