Annons
Debatt
Centerkrönika

Sunda affärer är en vinnande väg framåt

Publicerad torsdag 11:22
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nu börjar kampanjandet till Europaparlamentsvalet komma igång. Det är dock fortfarande ett val som kommer lite i skymundan. Många tror att beslutsfattandet i EU inte går att påverka, eller att våra svenska ledamöter inte har möjlighet att göra sin röst hörd. Det är ju tvärtom - att vara en av 720 ledamöter innebär att det finns stora möjligheter att vara delaktig i utformandet av nya lagar och förordningar, där många så småningom landar in på våra dagordningar i fullmäktigeförsamlingar runt om i Sverige. Är ledamoten dessutom med och förhandlar fram de nya lagförslagen så är möjligheten att påverka stor. Där har Centerpartiets två nuvarande ledamöter, Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani, gjort ett fantastiskt jobb inom deras respektive områden. Nu ska vi dessutom se till att fortsätta vara en grön, liberal kraft i Europa - för freden, friheten och klimatet.

En frihetsfråga som vi lätt glömmer bort och tar för givet efter snart 30 års medlemskap i den europeiska unionen, är EU:s fyra friheter som är basen för den inre marknaden, det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För Sverige betyder detta otroligt mycket. En viktig frihet och som också har stor betydelse är att vi som bor i Europa kan röra oss fritt

Annons

för att jobba eller studera. På så sätt sprids idéer och företag och människor kan utvecklas.

Det ser vi också här hos oss i Kalmar. Linnéuniversitetet är ett sådant exempel. Men det som kanske har störst betydelse för oss är alla de företag som gör affärer på olika sätt med andra länder inom EU. Den största delen av vår export går nämligen till länder inom EU. Runt två tredjedelar av den svenska varuexporten går till länder på EU:s inre marknad. Bland de länder som svenska företag exporterar mest till finns bland annat Tyskland, Danmark och Finland. Företagens välmående skapar skatteintäkter och därmed välfärd. Vad den inre marknaden verkligen innebär blev Storbritannien varse i och med Brexit. Det har varit kostsamt på många sätt för engelsmännen, bland annat har matpriserna stigit mycket och man står inför stora utmaningar med att hitta arbetskraft. Enligt vissa beräkningar har handelsflödena med Europa minskat med 20 procent. Det har varit många och långa förhandlingar för att teckna nya frihandelsavtal. Inom forskarvärlden har man redan börjat hitta tillbaks till det europeiska samarbetet. Vi andra har iallafall lärt oss vad det innebär att lämna EU.

Den europeiska unionens ursprung grundades efter andra världskriget för att hålla undan krig genom handel- och energisamarbete. Nu är det återigen aktuellt, där Rysslands angreppskrig mot Ukraina är det tydligaste exemplet på en utveckling som är mycket oroande för framtiden. Det är genom internationella samarbeten och ett tydligt ställningstagande mot Ryssland vi på bästa sätt kan motarbeta detta. Att fortsätta göra sunda affärer med varandra är en vinnande väg för att fortsätta kämpa för friheten.

Krönika av: Erik Ciardi, kommunalråd Kalmar (C)

Annons
Annons
Annons
Annons