Annons
Debatt
Centerkrönika

Solcellsparker – en del av framtidens energimix

Publicerad 2 mars 2023
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I dagarna har den första omgången av elstödet börjat betalas ut. På arbetsplatser, i sociala medier och andra sociala sammanhang diskuteras frågan ivrigt. ”Stödet är för snålt”, ”stödet är för väl tilltaget”, ”Det gynnar bara dem som inte gjort energieffektiva åtgärder” - åsikterna går isär kring stödets vara eller icke vara. Precis så som det ska vara i en öppen demokrati. Allas åsikter ska respekteras.

Elstödet är dels ett resultat av en valrörelse där allt lovades till alla, men också av att vi är mitt uppe i en tid av övergång till fossilfri energiproduktion samtidigt som efterfrågan på el ökar. Samhället elektrifieras och för att möta en av våra absolut största utmaningar i framtiden – global uppvärmning - behöver vi fasa ut den fossildrivna energiproduktionen och ersätta den med den fossilfria för att minska våra utsläpp och förhoppningsvis hinna vända den negativa trenden i tid.

Annons

Sverige har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som dels består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Långsiktigt är målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. På vägen dit har vi olika etappmål.

Solcellsparker är ett sätt att producera förnybar energi som är både miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt. De är ett sätt att producera energi som inte skadar miljön och som är billigare än andra energikällor. Solcellsparker är också ett sätt att minska vårt beroende av fossila bränslen och att minska våra utsläpp av växthusgaser.

Solcellsparker är också ett sätt att skapa jobb och att stödja lokal ekonomi. Genom att bygga solcellsparker skapas jobb inom olika områden som installation, underhåll och drift. Dessa jobb ger möjlighet till lokal ekonomisk tillväxt.

På senare tid har förfrågningar gällande att etablera solcellsparker formligen exploderat till såväl privata som offentliga markägare. I Nybro kommun har förfrågningar och processer inletts gällande etableringar i bl.a. S:t Sigfrid och Bäckebo. Tillståndsprocessen är enklare och går snabbare än vindkraft. Dessutom har kommunerna inte det kommunala vetot att vifta med. Solcellernas verkningsgrad har på senare år förbättrats avsevärt vilket också för att etableringar blir mer intressanta. Solenergin står för cirka en procent av Sveriges elproduktion men sakkunniga menar att den andelen kan ökas avsevärt. Vi behöver en bred energimix för att säkra upp framtida behov.

Naturligtvis finns frågor kopplat till solcellsparker som behöver beaktas. Bland annat behöver vi se till att parkerna byggs på rätt mark för att se till att det blir ett så litet ingrepp i naturen som möjligt och även material och tillverkningsprocesser går att utveckla. Men nytta måste alltid vägas mot risk.

Solcellsparker är ett sätt att stödja ett hållbart samhälle. Genom att bygga solcellsparker kan vi producera förnybar energi som inte skadar miljön och som är billigare än andra energikällor. Det är därför som Centerpartiet stödjer utbyggnaden av solcellsparker. Vi tror att solcellsparker är ett sätt att skapa ett hållbart samhälle utifrån både ett miljövänligt och ekonomiskt perspektiv.

Låt oss hoppas att vi i framtiden inte behöver sitta och diskutera elstödets vara eller icke vara utan att vi såväl lokalt, nationellt som globalt tar ansvar för en utbyggnad av olika typer av fossilfri energiproduktion som säkerställer ren och billig el.

Krönika av: Henric Gustavsson, ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Nybro (C)

Annons
Annons
Annons
Annons