Debatt
Centerkrönika

Samarbete men ingen kommunsammanslagning

Publicerad 17 april 2023
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nu vill regeringen återigen utreda behovet av att slå samman kommuner och vilka morötter staten kan komma med för att få till detta.

En särskild utredare ska återigen sondera förutsättningarna för frivilliga kommunsammanslagningar. Sven-Erik Österberg blir utredare, berättade civilminister Erik Slottner (KD) för några veckor sedan.

Den senaste utredningen som presenterades 2020 föreslog saftiga morötter för att bana väg för just frivilliga kommunsammanslagningar, men det blev inga frivilliga sammanslagningar och jag ser inte att förutsättningarna har ändrats.

Den sista kommunsammanslagningen ägde rum 1977.

Under den borgerliga regeringsperioden 1976-1982 genomfördes däremot de första kommundelningarna och sedan 1979 har totalt 13 nya kommuner tillkommit genom delningar.

Jag har uppfattningen att en kommunsammanslagning inte kommer att minska de utmaningar kommunerna står inför. Ett modernt tänkande är i stället hur kommunerna kan samverka utan att förlora den kreativitet och det ansvar för sin bygd som en självständig kommun ger.

Jag anser till exempel att Nybro kommun har goda förutsättningar för egen utveckling. En kommunsammanslagning är en alldeles för enkel lösning för att få lönsamhet och utveckling i en kommun. Jag tror inte att det idag finns något folkligt stöd i Nybro för att genomföra en kommunsammanslagning.

Centralisering är inte bra för den lokala demokratin det blir färre förtroendevalda och fler beslut hamnar hos förvaltningarna och längre ifrån medborgarna.

Risken med en kommunsammanslagning är också att det blir en koncentration till den största orten i området vad gäller verksamhet och personal.

Jag anser att ett gott samarbete inom olika verksamhetsområden med närliggande kommuner är att föredra. Ett samarbete som ger fördelar till medborgarna och som bidrar till förbättrad ekonomin. Vi kan redan idag redovisa flera olika exempel på goda samarbeten med närliggande kommuner. Vi har gemensam Överförmyndarverksamheten där Nybro samarbetar med Emmaboda, Torsås och Uppvidinge, vi har precis gått in i ett nytt räddningstjänstförbund där vi är nio kommuner som samarbetar, vi har ett gemensamt renhållningsförbund, vi samarbetar med Kalmar om offentliga upphandlingar, vi har ett gemensamt destinationsbolag inom glasriket mm.

Målsättningen är att fortsätta utveckla hela Nybro kommun, inte bli en kommundel i en storkommun.

Krönika av: Christina Davidson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Nybro (C)