Annons
Debatt
Centerkrönika

Reflektioner efter ett år i samhällsbyggnadsnämnden

Publicerad 14 december 2023
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Ett år har gått sedan jag tillträdde som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och det har varit ett roligt år fyllt av utmaningar. Att leda arbetet i nämnden med att forma och utveckla vår stad är en ansvarsfull och utmanande uppgift. Det politiska klimatet i nämnden är gott och ofta fattar vi beslut i bred politisk majoritet. Året har präglats av bland annat detta.

Besök i kommunens orter som har en grundskola; Orrefors, Alsterbro, Örsjö, Flerohopp och Kristvallabrunn där vi genomfört medborgardialoger kopplade till arbetet med en ny översiktsplan för hela Nybro kommun. Det har varit inspirerande att höra invånarnas tankar och åsikter om hur vi kan utveckla och förbättra vårt samhälle. Denna delaktighet är avgörande för att skapa en översiktsplan som verkligen speglar medborgarnas behov och önskemål.

Annons

Medarrangörer av ungdomslandskamper tillsammans med Nybro IF fotboll. Arrangemanget visar på att när kommun, föreningsliv och näringsliv går ihop så kan vi skapa bra saker tillsammans. De båda matcherna var publikfester och extra roligt att se att så många av kommunens skolungdomar på plats. Föreningslivet stärker samhörigheten och gemenskapen i vår kommun.

Framgångar för Nybro Vikings och deras avancemang till hockeyallsvenskan har varit glädjande för hela samhället. Det är bevis på att hårt arbete och dedikation ger resultat och det stärker stoltheten över vår lokala idrottskultur.

Beslut om att inte höja taxorna för barn- och ungdomsidrotten. Det var en viktig fråga för oss där vi ville säkerställa att alla barn och ungdomar har möjlighet att delta i idrottsaktiviteter utan att ekonomin ska vara ett hinder. Vikten av en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar går inte att överskatta.

Arbetet med att utveckla Nybro kommun i enlighet med den Fördjupade översiktsplanen för Nybro stad – där ingår att planera för såväl nya bostäder som för nya verksamheter. Det pågår just nu samråd gällande ny detaljplan Hanemåla och arbetet med verksamhetsområdet Åkaren löper enligt plan.

Genomförandet av Vattentornparken i Kungshall. En trevlig park för såväl vuxna som barn. Invigning äger rum till våren. Sammanfattningsvis har det varit ett intensivt men givande år. Genom att lyssna på medborgarna, stötta idrotten och främja lokal utveckling har vi arbetat för att skapa en plats där människor trivs och känner sig delaktiga. Utmaningarna är många men med engagemang och samarbete tar vi oss an framtiden.

Krönika av: Henric Gustavsson, Nybro (C)

Annons
Annons
Annons
Annons