Annons
Debatt
Centerkrönika

Rätt kompetens för ett starkt näringslivsklimat

Publicerad 1 juni 2023
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Förra veckan presenterade Svenskt näringsliv resultatet av sin enkät om det lokal näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Kalmar län backar lite i rankingen, även om resultatet skiljer sig mellan kommunerna.

Vad har företagsklimatet för betydelse och varför ska vi arbeta för att stärka det? Kalmar läns alla företag sysselsätter 66 500 personer, vilket motsvarar 19,6 miljarder kronor i skatt. Företag som är viktiga både för enskilda individer och för regionens och kommunernas utveckling. Vi behöver därför bli ännu bättre på att skapa förutsättningar för att starta och utveckla företag i länet.

Annons

Tillgången till medarbetare med relevant kompetens är fortfarande ett stort bekymmer för länets företag. Mycket handlar om att utbildningarna inte matchar kompetensbehovet och att fler behöver välja yrkesutbildningar. Att inte hitta rätt arbetskraft får förödande konsekvenser, inte bara för företaget, utan för samhället i stort. Att så många arbetstillfällen förloras leder till minskade skatteintäkter, men drabbar även den enskilda människan. Många känner igen sig i stressen av att inte ha tillräcklig bemanning, men ändå försöka leverera samma service i det dagliga arbetet. Det gör att det kommer vara svårt att behålla de anställda och leda till en negativ spiral där rekryteringen blir en ännu större utmaning. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar helt enkelt inte.

Endast en tredjedel av alla elever går ett yrkesprogram, trots att de som har gått ett yrkesprogram har lättare att få jobb. Ett steg i rätt riktning var riksdagens beslut förra året om att göra yrkesutbildningar högskoleförberedande, men det behövs fler åtgärder för att höja statusen på yrkesprogrammen. Därtill behövs lärlingsutbildningar, som ska vara anpassade till företagens behov. På flera skolor finns idag möjligheten att få examen och yrkescertifikat redan efter tre år, istället för upp till fem år, genom att börja med praktik tidigare och komprimera studietiden. Det skulle kunna spridas till fler utbildningsaktörer. Alla dessa åtgärder skulle göra att företagen får tillgång till medarbetare med rätt kompetens och samtidigt förbättra samarbetet och dialogen mellan utbildningsaktörerna och företag.

Det finns fortfarande en stor potential bland kvinnor som driver företag. Det är en potential som är för viktig för att gå förlorad. Maud Olofsson initierade en stor satsning på kvinnors företagande under sin tid som näringsminister och nu har Tillväxtverket fått i uppdrag att sammanställa vad som gjorts sedan dess och vilka resultat det fått. Sammanställningen kommer att ligga till grund för vilka åtgärder som främjar kvinnors företagande. Det är ett viktigt steg som kommer att utveckla företagsamheten hos både kvinnor och män.

Centerpartiet har en lång historia av att bedriva politik som gynnar näringslivsklimatet, men vi vill göra mer för att ta tillvara på den kompetens och det engagemang som finns. Det ska vara enkelt att starta och driva företag.

Krönika av: Anna Östborg, ordförande Kalmar (C)

Annons
Annons
Annons
Annons