Debatt
Centerkrönika

Mindre snack, mer verkstad i fullmäktige

Publicerad 17 maj 2023
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För en tid sedan skrev den stora dagstidningen en artikel om hur många gånger ledamöterna i fullmäktige i Kalmar kommun hade begärt ordet under den innevarande mandatperiodens sammanträden.

Tidningen kom fram till att en moderat ”vann” eftersom hen begärt ordet flest gånger och kort efter publiceringen gick Sverigedemokraternas meste talare ut med att hen visst talade tre gånger så ofta som hela Centerpartiet. Grattis, du har vunnit ett avgassystem från Datsun.

Men siffror, liksom statistik, är, som alla vet, alltid luriga att ha att göra med. Slår man ut antalet begärda ord på antalet ledamöter för varje parti (som nog hade varit ett mer rättvist sätt att räkna kan man tycka) tar Miljöpartiet hem segern. Jag tror inte att Sverigedemokraterna hade lagt något värde vid artikeln om den var vinklad på det viset.

Visst, Centerpartiet hamnar i botten enligt tidningen. Men vi sitter i majoriteten. Det är våra förslag som diskuteras och vi låter dem tala för sig själva. Centerpartiet har suttit med i majoriteten i tio år och det har varit tio blomstrande år för kommunen och dess invånare.
Om artikeln hade utvärderat talartiden och dragit paralleller mellan verkliga förslag som kommit kommunborna till gagn hade det sett annorlunda ut.

Om politiska segrar alltid gick till den som talade mest hade min syster varit statsminister vid det här laget. Nu gillar jag min syster men jag tror ändå att vi alla får skatta oss lyckliga att så inte är fallet och att politik lämpar sig bättre för en kvalitativ analys i stället för en kvantitativ. Men det är en allt svårare ståndpunkt att försvara i tider där det är klick och reaktioner som styr samtalet.

Nu har jag bevakat otaliga fullmäktige och styrelsesammanträden och kan väl sammanfatta den stora massan av begärda ord som mestadels spel för galleriet. Men det är helt i sin ordning att oppositionen hörs mest på sammanträden i kommunen eftersom de inte kan låta besluten tala för sig. Något måste de ju göra för arvodet de får.

Skämt åsido, det är naturligtvis både bra och viktigt med ett levande debattklimat i politiken, både kommunalt, regionalt och nationellt. Det kännetecknar en frisk demokrati. Men vi ska inte blanda ihop talartid med bra förslag eller inflytande.

Så låt oss vara glada att fullmäktigeprotokollen i Kalmar kommun inte lyder som en Guiness rekordbok utan som en rad kloka beslut i allra högsta grad influerade av Centerpartiet.

Krönika av: Per Jonsson, politisk sekreterare Kalmar (C)