Annons
Debatt
Centerkrönika

"Lyssna på de många röster som kräver åtgärder för en levande landsbygd"

Publicerad 1 juli 2024
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Mitt i mitt eget flyttkaos kan jag inte undgå att reflektera över de strukturella hinder som står inför många av våra landsbygder. I takt med att Sveriges landsbygd fortsätter att utvecklas och växa ställs vi inför en central utmaning: tillgången på rimliga bostäder för dess invånare. Det är inte bara en fråga om tillgång till tak över huvudet, utan även om att säkerställa att hyrorna är överkomliga för alla, oavsett plats eller inkomst. Tyvärr har detta mål blivit allt svårare att uppnå sedan den tidigare regeringen beslutade att avveckla investeringsstödet för hyresrätter på landsbygden från och med den 1 juli 2022.

Investeringsstödet, som tidigare fungerade som en vital ekonomisk stöttning för kommuner och byggherrar, möjliggjorde utvecklingen av nybyggnation av hyresrätter till kostnader som gjorde det möjligt att hålla hyrorna på en överkomlig nivå. Det var ett verktyg som inte bara gynnade tillväxten och befolkningstillväxten i mindre samhällen, utan också bidrog till att motverka den påtagliga urbaniseringen genom att erbjuda attraktiva bostadslösningar på landsbygden.

Annons

Enligt en rapport från 2020 av Hela Sverige ska leva visar att många människor som arbetar i städerna faktiskt skulle föredra att bo på landet om de hade ekonomiska incitament. Det är en stark indikation på att det finns en efterfrågan på bostäder på landsbygden, och att återinförandet av investeringsstödet skulle kunna möta den efterfrågan på ett betydande sätt.

Genom att återinföra investeringsstödet skulle vi kunna återställa balansen på bostadsmarknaden i dessa områden. Det skulle innebära att kommuner får det ekonomiska stöd de behöver för att bygga bostäder som är rimliga för invånarna att hyra. Det skulle också ge unga familjer, äldre och andra grupper som är beroende av hyresmarknaden en chans att bo i de områden där de känner sig hemma, utan att behöva oroa sig för orimligt höga hyreskostnader.

Utöver att erbjuda ett prisvärt boende skulle återinförandet av investeringsstödet ha bredare samhälleliga fördelar. Det skulle främja en hållbar tillväxt och utveckling av lokal service och infrastruktur, vilket i sin tur kan stärka sammanhållningen och ekonomin i landsbygdsområdena. Att ge människor möjlighet att bo nära sina arbeten och sociala nätverk är avgörande för både deras välbefinnande och ekonomiska framtid. Må hända att en del argumenterar för att avsaknaden av investeringsstöd är ett tecken på en nödvändig omprövning av statens resurser. Men vi måste komma ihåg att en investering i boende är en investering i vårt samhälles framtid. Att göra bostäder mer tillgängliga och prisvärda på landsbygden är inte bara en moralisk plikt utan också en strategisk fördel för hela landet.

Det är hög tid att lyssna på de många röster som kräver åtgärder för en levande landsbygd. Att återinföra investeringsstödet för hyresbostäder på landsbygden är inte bara ett sätt att stödja ekonomisk tillväxt utan också ett steg mot ett mer rättvist och hållbart Sverige. Låt oss återupprätta möjligheten till prisvärda bostäder där det behövs som mest – på våra landsbygder.

Krönika av: Jenny Rydberg, Emmaboda (C)

Annons
Annons
Annons
Annons