Debatt
Centerkrönika

"Kampen om arbetskraften får inte bli hämmande för vår utveckling"

Publicerad 30 mars 2023
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Varje onsdag när jag gör företagsbesök runt om i kommunen så är det en fråga som alltid återkommer - nämligen utmaningen med att hitta arbetskraft och anställa rätt kompetens. Kalmars näringsliv är till skillnad från ett antal decennier sedan mer blandat och därmed betydligt mindre sårbart för konjunktursvängningar, men behovet av arbetskraft över hela spektrat är fortfarande stort. Ja, det är faktiskt avgörande för många för att fortsättningsvis kunna vara konkurrenskraftiga, och det gäller i alla branscher - allt från bärplockning på någon av företagen inom de gröna näringarna till CNC-bearbetning eller robotprogrammering i multinationella industriföretag. Eller för den delen se till att besökare på Kalmars hotell får en angenäm vistelse.

Men det finns mörka moln på himlen. I dagarna försvinner nämligen sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga. Centerpartiet såg till att denna kom på plats och det har varit ett viktigt verktyg för att få unga i arbete. Tidöpartierna och regeringen har valt att inte fortsätta med detta. I dessa tider när priserna ökar på det mesta så kommer de höjda kostnaderna för att anställa också slå hårt hos företagen. Nu ökar arbetslösheten och då är det än viktigare med denna typ av ekonomisk stimulans. Konjunkturinstitutet menar dessutom att sänkta arbetsgivaravgifter dämpar inflationen samtidigt som BNP kan öka. Helt enkelt bra för alla.

En del i Kalmars mångsidiga näringsliv är besöksnäringen. För många ungdomar är restaurang- och hotellföretagen ett första steg in i arbetslivet. Ett viktigt sådant. Även om man ska vidare i yrkeslivet med en helt annan inriktning, så är serviceyrkena för många en början på ett långt yrkesliv. Jag började själv att jobba på kafé och restaurang. Det är ett bra sätt att möta kunder och lära sig hur en arbetsplats fungerar utan att du behöver ha en specialistkunskap med dig. För andra branscher som söker mer specialiserad arbetskraft så är det välkommet med ungdomar som har erfarenhet från just besöksnäringen.

Inte nog med att regeringen höjer skatten på arbete för unga, dessutom försvårar man avsevärt för arbetskraftsinvandring. Behovet av kvalificerad och specialiserad arbetskraft överskrider vida utbudet på arbetsmarknaden, inte minst om vi tittar ett par år framåt. Alla sektorer söker personal samtidigt som våra demografiska utmaningar är stora. Kampen om arbetskraften får inte bli hämmande för vår utveckling.

Jag kommer fortsätta träffa näringslivet i kommunen. Det är ett bra tillfälle att lyssna in vad som behövs för att företagen ska kunna skapa jobb och skatteintäkter. Vi i politiken måste se till att ge rimliga förutsättningar för företag och andra verksamheter att lyckas. Inte sätta upp hinder och göra det svårare.

Krönika av: Erik Ciardi, kommunalråd Kalmar kommun (C)