Annons
Debatt
Centerkrönika

Historisk tillbakablick på 2020-talet

Publicerad 8 mars 2024
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Min favoritserie den här vintern har varit SVT:s stora satsning ”Historien om Sverige”. Där skildras vår historia i olika epoker, från istid till nutid. Från forntida civilisationer till det moderna samhället har människor genom alla tider kämpat för att erkänna och upprätthålla principen om lika värde och rättigheter för alla. Kampen om jämställdhet har pågått under hela historien. Redan under 1700-talet argumenterade författaren och filosofen Mary Wollstonecraft för att kvinnor inte var underlägsna män av naturen, även om det framstår så eftersom kvinnor saknar formell utbildning. I SVT:s serie kan vi följa kvinnorörelsen under 1900-talets början, som säkrade stora framsteg för jämställdheten med rösträtt och yrkesarbete. Idag känns det helt orimligt att diskussionerna för hundra år sedan handlade om kvinnor skulle få rösta eller ej och att kvinnor var för känslostyrda för att sitta i politiska forum. Därför kan jag inte låta bli att tänka på avsnittet som om hundra år kommer att handla om Sverige på 2020-talet.

Jag hoppas att vi ska kunna se tillbaka på det tidiga 2000-talet och bli förvånade över att det då inte var en självklarhet att forskning om kvinnors hälsa och olika sjukdomar hade samma prioritet som mäns hälsa. Jag hoppas att vi kan förvånas över att det på den tiden ofta saknades kvinnor i forskningsstudier om sjukdomar. Jag hoppas att många kvinnor kommer att kunna se tillbaka på historien och vara tacksamma för att de inte längre behöver lida av tillstånd som endometrios, vestibulit och förlossningsskador, som kvinnorna i början på 2020-

Annons

talet gjorde.

Jag hoppas att vi med förvåning kommer att se tillbaka på en tid där kvinnor hade mycket högre sjukskrivningstal än män. Att Mary Wollstonecraft hade rätt i att det inte beror på kvinnans genetiska förutsättningar, utan strukturella förutsättningar som faktiskt har förändrats över tid. Att allt förändrades när forskningen började jämföra traditionellt manliga och kvinnliga yrkan för att förklara könsskillnader i arbetsrelaterad hälsa. Att det var först då som förutsättningarna förändrades.

Jag hoppas att vi ska kunna se tillbaka på en tid och kunna skämta om det orimliga i att det fanns fler vd:ar som hette Johan i börsnoterade bolag än vad det fanns kvinnor och att det fanns fler Johan än kvinnor som var fondförvaltare. Att vi kan raljera över de krångliga regelverk som småföretagare omfattades av på den tiden. Att vi ska kunna se tillbaka på en tid då det inte var en självklarhet att företagare skulle omfattas av samhällets trygghetssystem. Att det är en självklarhet att Sverige åtminstone är i nivå med andra EU-länder vad gäller att kvinnor driver företag i samma utsträckning som män.

Jag är säker på att vår historia kommer att fortsätta skapas av människor som kämpar för att erkänna och upprätthålla principen om lika värde och rättigheter för alla. Därför är jag också trygg med att vi kommer åstadkomma förändringar som gör att vi kan se tillbaka på det orimliga i att människor på 2020-talet inte hade samma förutsättningar.

Krönika av: Anna Lundgren, Kalmar (C)

Annons
Annons
Annons
Annons