Annons
Debatt
Centerkrönika

Håller vi för framtiden?

Publicerad 11 maj 2023
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Efter valet fick jag möjligheten att bland annat sitta i beredningen för hållbarhet och folkhälsa i regionen. Det är ju något som påverkar oss alla och finns i alla delar av vårt liv så naturligtvis har jag många funderingar i ämnet.

Under de senaste åren har regionen gjort ett jättearbete med att öka hållbarhetstänket i sina verksamheter. Den enorma mängden material som måste finnas inom sjukvården har genomlysts och val har gjorts så vi säkerställer att alla enheter på ett lätt sätt kan göra bra val vid beställning. Kartläggningar har gjorts och görs för att säkerställa att det vi använder inte innehåller ämnen som kan vara skadliga för varken människor eller miljö. Man tittar också på vilka engångsartiklar man kan byta mot flergångs, vilket är ganska komplicerat då tillverkningskostnader, inköpskostnader, hållbarhet och rengöringsmöjligheter spelar in i vad som fungerar. Hittar man rätt balans sparar man både mående, pengar och miljö, det blir hållbart.

Annons

Det pratas också mycket om vad framtidens fordon ska drivas med.Vad är ett hållbart tänk där? När det gäller elbilen håller jag med forskaren Kim Berglund som säger att det är en vettig satsning i dagsläget men det är viktigt att fortsätta titta på alternativen. Skulle vi få problem längre fram med batteritillgång eller mineraltillgång kan kanske en förbränningsmotor man kör på vätgas eller att köra med bränsleceller vara lösningar. Vi behöver ha flera lösningar så att alla har möjlighet att göra ett bra miljöval. Det handlar inte bara om vilja utan också om förutsättningar som inkomst, infrastruktur, körmönster mm, alla är olika och behöver få alternativ att välja mellan.

Min önskan är att inte alla ägg läggs i en korg utan att forskning och utveckling fortsätter på alternativa drivmedel så att alla kan göra hållbara miljöval.

En annan aspekt på hållbarhet är vi människor. Hur lever vi? Hur förbättrar vi folkhälsan och skapar en värld som är mer inkluderande, omhändertagande, respektfull och vänlig att leva i? Utvecklingen senaste åren har tagit oss i fel riktning och beteende som förr togs för självklart är numer en sällsynthet. Det egna ”jaget” har lyfts fram så mycket att man ibland glömmer bort hur värdefullt "tillsammans" är. Vi har mycket att göra för att öka vår fysiska hälsa men jag tror att den psykiska hälsan kunde förbättras avsevärt om vi behandlade varandra mer respektfullt. Gränser förflyttas och många utsätts dagligen för hat, hot och press i olika former. Det är inte hållbart, fler och fler tyngs, mår dåligt, kämpar med ensamhet eller är uppgivna för framtiden. Vi behöver vända detta till en värld där allas lika värde är ledord och medmänskligheten sprids för utan den finns ingen hållbarhet.

Hållbarhet går in i allt, behöver finnas i allt vi gör och forma vår framtid.

Krönika av: Linda Eriksson, Torsås (C)

Annons
Annons
Annons
Annons