Annons
Debatt
Centerkrönika

Gör din röst hörd i EU-valet

Publicerad 18 april 2024
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I en tid där Europa står inför en rad utmaningar, allt ifrån klimatförändringar till ekonomisk osäkerhet så spelar politiken en avgörande roll Centerpartiet är positiva till ett starkt och sammanhållet Europa där medlemsländerna arbetar tillsammans för att lösa gemensamma utmaningar för freden och klimatet.

Freden I den komplexa geopolitiska verkligheten är det inte bara ett land som står på spel utan hela Europas stabilitet och säkerhet hotas av Rysslands aggressioner. I denna tid av osäkerhet och konflikter är det dags för Europa att enas och hålla gränsen mot Putin.

Annons

För varje brott som Ryssland begår i Ukraina undermineras inte bara Ukrainas suveränitet utan även Europas säkerhet. Att låta Putin härja fritt är att riskera vår egen frihet och trygghet. Av den anledningen är det av yttersta vikt att EU agerar kraftfullt för att stödja Ukraina både humanitärt och militärt. Det är inte bara solidaritet utan också i vårt eget intresse att se till att Ukraina får det stöd de behöver för att stå emot Rysslands anfallskrig.

Klimatet. Det är omöjligt att blunda för klimatförändringarnas förödande effekter som redan nu plågar vår planet. Från översvämningar till bränder och torka – naturens varningar är tydliga och vi kan inte längre ignorera dem. I en tid där klimatet är i fara och handling brådskande, är EU mer nödvändigt än någonsin, särskilt med en regering i Sverige som inte lever upp till klimatambitionerna. Att bekämpa klimatkrisen kräver handling på global nivå, och EU spelar en central roll i detta arbete.

En viktig åtgärd är att dra in EU-pengar till de länder som inte lever upp till sina åtaganden inom klimatarbetet. Det är dags att sätta press på de länder som inte tar sitt ansvar och se till att resurserna används på ett effektivt sätt för att främja hållbara lösningar.

Klimatkrisen är den största utmaningen vi står inför och vi kan inte längre skjuta upp åtgärderna. Genom att agera nu kan vi forma en hållbar framtid för kommande generationer. Europa måste ta ledningen i kampen mot klimatkrisen och visa att vi är beredda att göra det som krävs för att rädda vår planet.

Men för att visionen om ett starkt Europa ska kunna förverkligas är det av yttersta vikt att varje medborgare tar sitt ansvar och går och röstar i Europaparlamentsvalet den 9 juni. Att rösta i Europaparlamentsvalet är inte bara en rättighet utan också en plikt för varje medborgare som vill vara med och forma Europas framtid. Genom att delta i valet kan vi gemensamt arbeta för ett starkare, mer hållbart och sammanhållet Europa.

Krönika av: Henric Gustavsson, Nybro (C)

Annons
Annons
Annons
Annons