Annons
Debatt
Centerkrönika

Glädjen i att engagera sig i politiken

Publicerad 13 juni 2024
Detta är en personligt skriven text i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

De flesta politiska partier brottas med minskande medlemsantal och det är ofta svårt att rekrytera nya duktiga fritidspolitiker. Det här är ett allvarligt demokratiskt problem och om det beror på att intresset för demokrati och politik har minskat i samhället så är det ett mycket allvarligt bekymmer. Jag är dock inte säker på att det är intresset för demokrati och samhällsfrågor som minskat. Det politiska engagemanget i samhället kanske inte har minskat utan bara bytt karaktär och arena. Tidigare var det nog ganska självklart för den som hade ett politiskt intresse att engagera sig i ett politiskt parti, där man deltog i debatter och framförde sina idéer. Idag ger många utlopp för sina åsikter på sociala media istället och då i specifika frågor som engagerar just en själv.

För att den lokala demokratin inte skall utarmas och det lokala inflytandet inte ska minska behöver vi dock lokalpolitiker som vågar ta ansvar och vill vara med och utveckla våra lokala samhällen och kommuner. Jag vill därför i den här krönikan slå ett slag för att just du ska engagera dig politiskt. Framförallt som fritidspolitiker i kommunen För många kan det säkert verka som en svår och ibland lite otacksam uppgift, men det är ett

Annons

uppdrag som ofta ger mycket tillbaka. Att kombinera vardagslivet med ett politiskt engagemang innebär att man får möjligheten att påverka samhället på ett konkret och meningsfullt sätt.

För en del är möjligheten att göra skillnad på lokal nivå det viktigaste. När beslut fattas i kommunfullmäktige eller i en nämnd handlar det ofta om frågor som direkt påverkar vardagen för invånarna i kommunen. Det kan röra sig om allt från förbättringar av skolor och äldreomsorg till utveckling av lokala parker och fritidsanläggningar. Som fritidspolitiker får man chansen att se konkreta resultat av sina ansträngningar. Det känns faktiskt riktigt bra. En annan, kanske lite skrämmande men väldigt givande, del är den nära relationen med medborgarna. Lokalpolitiker är de mest tillgängliga politikerna för allmänheten. Vi finns på plats i samhället, handlar i samma mataffärer och har barn i samma skolor som våra väljare.

Detta gör det möjligt att ha en direkt och öppen dialog med medborgarna, att lyssna på deras bekymmer och önskemål, och att arbeta för att hitta lösningar tillsammans. Denna närhet skapar ett band mellan politiker och medborgare som är både unikt och givande. Rollen som fritidspolitiker ger en möjlighet till personlig utveckling. Man lär sig att hantera en mängd olika frågor, från budget och lagstiftning till medling och konfliktlösning. Man utvecklar sina retoriska färdigheter, lär sig att arbeta effektivt i team och att hitta kompromisser. Det har man inte bara nytta av inom politiken, utan även i sitt vardagsliv.

Att vara politiker innebär att man blir en del av något större. Man är en del av en demokratisk process som har sina rötter i en lång tradition av medborgerligt engagemang och ansvar. Genom att delta i partiarbetet bidrar man till att upprätthålla och stärka demokratin. Naturligtvis kommer rollen som fritidspolitiker med sina utmaningar. Det kan vara tidskrävande och ibland frustrerande att balansera det politiska engagemanget med jobb och familj. Men för de flesta överväger de positiva aspekterna. Att kunna se frukterna av sitt arbete, att känna att man bidrar till att förbättra samhället, och att vara en röst för sina medborgare ger en bra känsla i magen.

I slutändan är det kanske just den mänskliga aspekten som ger mest glädje. Att kunna vara där för sina medmänniskor, att arbeta för deras bästa och att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Detta är den sanna glädjen i att vara lokalpolitiker – att veta att man, mitt i all vardagsstress och utmaningar, bidrar till något större och viktigare. Det är en roll fylld av ansvar, men också av stor tillfredsställelse och glädje.

Krönika av: Anders Johansson, kommunalråd Mönsterås (C)

Annons
Annons
Annons
Annons