Annons
Debatt
Centerkrönika

"Ekonomiska jämställdheten avgörande för ett hållbart samhälle på sikt"

Publicerad 9 mars 2023
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den offentliga debatten har fokuserat på löneskillnader väldigt länge och det finns så klart goda anledningar till det. Det ska den också fortsätta att göra. Men vi behöver bredda perspektiven och synen på ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor.

I veckan passerade vi återigen 8 mars och Internationella kvinnodagen. Och jag funderar på det där med pengar. För att pengar är makt är ingen ny sanning. Det blev en sanning i samma stund som byteshandel byttes mot pengatransaktioner. Och i samma stund blev de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor blottlagda.

Annons

Länge har vi fokuserat på löneskillnader, och de har varit stora under lång tid. Sakta har gapet krympt, utan att slutas. Kvinnor tjänar fortfarande tydligt mindre än män och kvinnodominerade yrken är generellt mindre avlönade än manligt dominerade. Män tar fortfarande ut betydligt färre föräldradagar, bara runt 30 procent. Och kvinnor deltidsarbetar i mycket högre utsträckning än män. Sammantaget gör det att kvinnors pensioner blir lägre under längre tid.

Börjar man titta på ägandet och hur det fördelar sig mellan könen blir man dock mörkrädd på riktigt. Män äger företag, män äger aktier, män äger gårdar, män äger skog. Ägandet i sig ger ekonomisk trygghet och makt. Och maktbalansen, i det här fallet, är oerhört skev. Enligt SEB ägde män nästan 70 procent av alla privata aktier i Sverige 2020. I samma undersökning konstateras att män också äger 75 procent av det totala fastighetsvärdet och 85 procent av det totala markvärdet i Sverige. Andra undersökningar ger vid handen att 91 procent av alla svenska företags styrelseordföranden är män.

Det är siffror som inte syns lika tydligt som de i lönekuverten eller i pensionsbeskeden. Det är skillnader som är gigantiska, men som vi ändå inte diskuterar tillräckligt. Nästan inte alls, det hörs inte många röster om det här i den offentliga debatten annat än just runt 8 mars.

Den ekonomiska jämställdheten är inte bara viktig, den är på det stora hela taget avgörande för ett hållbart samhälle på sikt. Ett samhälle där inflytandet över hur mark, fastigheter och finanser förvaltas och utvecklas är mer jämställt är ett samhälle att eftersträva. För med ägande kommer också inflytande, makt och frihet. Ekonomisk frihet.

Krönika av: Pelle Skogberg, mediestrateg (C)

Annons
Annons
Annons
Annons