Debatt
Centerkrönika

Att göra bränsle av bajs

Publicerad 11 april 2023
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Kalmar län är ett föregångslän när det gäller biogas. Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett intresse bland länets lantbrukare för att producera gas av gödsel och andra restprodukter. Fördelarna är många och uppenbara. Rötresterna som bildas i processen innehåller växtnäring som är mera lättillgängligt för växterna är gödseln som matas in. Det gör att näringen tas till vara bättre och växtnäringsläckaget från åkermarken minskar. Dessutom luktar gödseln betydligt mindre. Metangasen som produceras är energirik och går att använda på flera olika sätt. Det tekniskt enklaste är att elda den och utnyttja värmen. Men en fungerande biogasanläggning är en ganska stor investering och värmen blir i allmänhet för dyr för att kunna konkurrera med andra värmekällor. System för att istället göra el av biogasen har funnits länge. Det enklaste varianten är att driva en vanlig bensinmotor med gasen och sedan låta motorn driva en generator. Tyvärr är verkningsgraden låg och bara ungefär en tredjedel av energin i gasen blir till el.

Det stora genombrottet för biogas i länet kom därför när regionen genom Kalmar läns trafik, KLT, bestämde sig för att satsa på gasdrivna bussar. Det visade vara ett mycket framsynt beslut som skapade en regional marknad för fordonsgas. Flera olika projekt för att producera biogas drogs igång runt om i länet. De flesta var olika samarbetsprojekt mellan flera olika bönder ofta stöttade av LRF och andra aktörer.

I Mönsterås var vi ett 20-tal lantbrukare som bestämde oss för att försöka. Resan har dock varit lång och krokig. Det är ingen ”quickfix” att bygga en biogasanläggning. Tillståndsprocesser, finansiering, teknik och gasmarknad visade sig vara riktigt tuffa utmaningar. Så småningom insåg vi att vi aldrig skulle klara det på egen hand utan bestämde oss för att samarbeta med ett av de stora etablerade gasbolagen. För några veckor sedan påbörjades till slut byggnadsarbetena. Det är drygt 10 år efter att vi startade projektet. Anläggningen som nu byggs är betydligt större än våra ursprungliga planer. Den kommer att producera gas motsvarande 10 miljoner liter bensin om året. Det är ett ganska stort bidrag till ett fossilfritt samhälle.

Det pågår nu flera liknade projekt pågår runt om i Kalmar län, fast de kanske inte har kommit lika långt som vi i Mönsterås. Affärsidén ”att göra bränsle av bajs” känns aktuellare än någonsin. Det senaste årets gasbrist i Europa har gjort att både efterfrågan och priserna på biogas stigit betydligt.

Därför kändes det som ett obegripligt dråpslag när nyheten om skattehöjning på biogas kom för några månader sedan. Den svenska skattebefrielsen på fordonsgas hade förklarats strida mot EU:s regler och togs bort den 9 mars. Tyvärr så valde regeringen att inte överklaga beslutet och ta striden för den svenska skattebefrielsen. Istället får vi sätta vårt hopp till en framtida förändring av EU:s regelverk. EU och regeringen har alltså lagt i handbromsen men jag hoppas att vi snart kan stampa gaspedalen i botten igen.

Krönika av: Anders Johansson, kommunalråd Mönsterås (C)