Debatt
Centerkrönika

Alla ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv

Publicerad 17 maj 2022
Detta är en opinionstext i KLT. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

För somliga betyder feminism en ny världsordning. En värld där kvinnan styr och råder över mannen, ett så kallat matriarkat. För mig betyder den liberala feminismen, som jag anser mig vara en del av, att kvinnan ska ha lika rätt och värde som mannen. Lika rättigheter, lika skyldigheter, lika möjligheter. Förutsättningarna för om du ska kunna gå den utbildning du vill gå, få det jobb och göra den karriär du vill, ska inte bero på vilken könstillhörighet du har. Möjligheten att få en bra vård ska inte heller skilja sig på grund av ditt kön.

När kvinnor söker vård för samma åkomma som män tar det fortfarande längre tid för kvinnor än män att få hjälp. Det behövs därför mer forskning på symtomskillnader och behandlingar på sjukdomar som både drabbar män och kvinnor. Forskningen behöver också öka på sjukdomar som bara drabbar kvinnor eftersom dessa i högre grad tar längre tid att diagnostisera och hitta behandling för.

Vi måste lära oss att se individen, detta gäller inte bara könsnormer, det gäller i allt där vi skiljer på människor på grund av olika ursprung, kultur, sexualitet eller funktionsvariation.

Individen, det är här vi måste mötas. Det är här vi hittar kraften från den enskilde som kan vara med och bidra till ett medmänskligt samhälle. Där allas lika rätt och värde blir en självklarhet.

Tillbaka till den liberala feminismen. Så länge vi fortfarande ser konkret statistik över hur män och kvinnor behandlas olika på grund av kön och inte på grund av kunskap eller erfarenheter, då behöver vi kraftsamla för att uppmärksamma detta och skapa förändring. Det gäller både skola, jobb och vård. Ja, alla samhällets byggstenar.

Hos Centerkvinnorna finns kraften och gemenskapen att föra fram åsikter och konkreta förslag för att nå ett mer jämställt samhälle. Att vara besvärlig, frågvis och högljudd är inte något dåligt i denna gemenskap, utan snarare tvärtom. I Centerkvinnornas gemenskap återfinner jag motivationen när den tryter, här peppar och lyfter vi varandra. Man blir sedd för den man är och uppmuntras att försöka göra sitt bästa. En tillhörighet som är så viktig i ett hårt, politiskt, klimat.

Lika lön för lika arbete: vi har tjatat om detta i åratal, och tycks behöva fortsätta lite till. Det är en tröttsam kamp och en stor besvikelse att vi än i dag inte kommit längre. Detta är såklart en viktigt jämställdhetsfråga som går alldeles för långsamt att utveckla. I denna tröga kamp får vi dock inte glömma de jämställdhetsfrågor som går utanför den ekonomiska friheten och rent konkret försämrar livskvaliteten för en kvinna. Blickar vi ut i Europa och världen ser vi hur kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp har fråntagits dem genom abortförbud. I andra delar av världen förlorar kvinnor och flickor rätten att gå till skolan, välja utbildning och möjligheten att kunna försörja sig och därmed ett självständigt liv. I vissa strukturer är det fortfarande mannen som anser sig bestämma över kvinnans beslut. Det kan innebära en inskränkt frihet i att kunna söka ett jobb, bära vilka kläder man vill eller bestämma vem man vill leva med. Här behöver Sverige gå före och visa vägen för att andra länder ska ta efter.

Vilket samhälle vill vi ha?

I slutändan har varje enskild individ ansvar för de val en gör i livet. Möjligheten att fatta egna beslut och att kunna fatta dem utifrån sina egna förutsättningar är viktigt för att vi ska uppnå ett jämställt samhälle där varje individ upplever ekonomisk, strukturell och sexuell frihet.

Vi som vill, vågar och kan kommer fortsätta stå upp för människors lika värde och individens rätt att bestämma över sitt eget liv. För jämställdhetens och Sveriges bästa.

Krönika av: Malin Svedlund, ordförande Centerkvinnorna södra Öland