Pigeon | © OpenStreetMap contributors
Use ctrl + wheel to zoom!

Mindre hus på 60 kvadratmeter från 1977 sålt i Glömminge och Strandskogen, Färjestaden – priset: 1 575 000 kronor

Nu är det klart vem som köpt huset på Ekbladsvägen 13 i Glömminge och Strandskogen, Färjestaden av Margit Irene Håkansson.